Mechanické piano patří k nejvýznamnějším automatickým hudebním nástrojům. Prostřednictvím zvukových nahrávek, filmových ukázek a fotografií nahlédneme do jeho historie i současnosti, seznámíme se s použitými technickými principy a poznáme jeho význam jako svébytného hudebního nástroje.

První ze série přednášek Milana Guštara – těšte se na podzimní cyklus o elektromechanických a elektronických hudebních nástrojích, mikrotonální hudbě a dalším mnohém ….