Výstava Keep Together představí tvorbu autora, který výrazně ovlivnil české výtvarné umění 2. poloviny 20. století – Milana Knížáka. Přijďte se podívat na výběr jeho soch a figurativních obrazů z období konce 20. století i na poslední současné práce. Jeho dílo i postoje stále fascinují a zároveň dráždí svou neskrývanou přímočarostí.

 

Milan Knížák je český výtvarník, hudebník a performer, člen mezinárodního hnutí Fluxus. Působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze a v letech 1999–2011 jako ředitel Národní galerie v Praze. Přes 20 let vedl Ateliér intermediální tvorby na AVU.