Mimo pointu
Tereza Velíková

Vernisáž výstavy v úterý 5. 3. 2019 v Galerii 207, ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 17:30-20:30 
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 12. 3. 2019 v ateliéru Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od, od 17:15
Trvání výstavy od 6. 3. do 12. 3. 2019 

Tereza Velíková se v posledních letech zabývá interpretační variabilitou příběhů a scénářů, které jejich recyklací a znovuoživováním převádí do nových spojitostí a kontextů. Pracuje přitom často s již existujícími divadelními texty, které představují surový materiál pro experimenty s prolínáním obsahu a formy.

Pro komorní výstavu v Galerii 207, nazvanou příznačně Mimo pointu, Velíková toto téma dramatické apropriace posouvá na samotnou mez srozumitelnosti a dosažitelnosti. Uvnitř galerijního „black boxu“ se odehrává děj, jehož obrazová složka náhle a teatrálně končí vstupem návštěvníka. Jediným dokladem děje uvnitř je audiostopa, slyšitelná ven skrze zdi osamělého výstavního prostoru. Příběh, který v sobě nese ostych či snad dokonce fóbii z prozrazení, je nám tak prezentován jen jako zvuková instalace, odkazující k předchozím autorčiným příběhovým kolážím, ale záměrně a takřka zlovolně se bránící našemu hladovému vnímání.

Divákovi je tak odepřena obrazová pointa, která je přesunuta z původního centra dění do negace příběhu, do jeho narušení a odnětí. Z  lineární divadelní hry se stává zauzlená metafora neporozumění, nemožnosti plně vstoupit do příběhů těch druhých, jejichž skutečný smysl nám často uniká.

Stejně jako ve svých předchozích projektech pracuje Tereza Velíková se záměrnou diskontinuitou vizuálního vyprávění, s narativní trhlinou, která se stává ústředním tématem a zároveň novým vhledem do naruby obráceného příběhu.