Minami Nishinaga je zahraniční studentkou Ateliéru Sochařství na UMPRUM, která nalezla motivaci pro studium náročné češtiny ve sbírání mile znějících českých slov. Mezi svými přáteli sbírá různé zdrobněliny do ptačího krmítka, které nyní umisťuje i do Galerie NIKA.

 

Ptáčkům se sypou do krmítek zrníčka. Co ale nasypat do krmítka Minami? Minami Nishinaga je umělkyní pocházející z Japonska, přičemž v současné době je studentkou magisterského programu Visual Arts v Ateliéru Sochařství na UMPRUM. Minami při svém studiu českého jazyka objevila specifické tvary slov, která jí svým pozitivním citovým zabarvením učarovala, a stala se jí motivací jak pro studium náročné češtiny, tak i inspirací pro její uměleckou tvorbu. Řeč je celou dobu o zdrobnělinách, které Minami sbírá mezi svými přáteli a spolužáky do ptačího krmítka, které nyní umístila i do prostoru Galerie NIKA a vyzývá tak kolemjdoucí, aby též přispěli a rozšířili její slovník o další mile znějící česká slova.

 

Kurátorka výstavy: Kamila Huptychová
Grafika: Vítek Jebavý & Jirka Macků