Mira Gáberová a Eva Jiřička v rámci projektu Sváteční umění prověřují a inovují kolektivní principy v chápání a prožívání svátků a výročí. Autorky reinterpretují kulturně-politické vzorce, které stereotypně konstruují naši kolektivní identitu. Ritualizované oslavy, coby důležité předěly v celospolečenském harmonogramu, realizují v symbolických souřadnicích. Aktivují pospolité vztahy, sledují průsečíky rodinného života a veřejného dění nebo zvou k účasti představitele relevantních sociálních skupin.

 

Od 18 hodin se v Galerii Jelení odehraje přednáška doc. RNDr. Tomáše Halenky, CSc., Caelum Pragense – pohled meteorologie.