Všímat si a bedlivě sledovat. Přehodnocovat a promýšlet. Naslouchat ostatním i sama sobě. Postavit se beznaději.

  

Studentské závěrečné práce vystavené ve Fotograf Gallery spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti. Studující Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se rozhlíží kolem sebe a prozkoumávají kontexty, v nichž se nachází. I když nás někdy zvou do zdánlivě soukromých prostředí a intimních situací, nakonec se dotýkají generačních i obecnějších témat a reflektují celospolečenské a celoplanetární dění.

  

Ohledávají byrokratický systém a patriarchální násilí v něm zakódované. Ve veřejném prostoru nachází projevy ideologie i stopy po kořenech vlastní hybridní identity. Současné krize jim nedají spát, čelí úzkostem a pocitu prázdnoty. V setmělých bytech se ptají po vlastním místě ve světě, kde velká vyprávění selhala a ve kterém, zdá se, už není místo pro vyhlížení lepších zítřků. Navzdory tomuto zdání však nerezignují – místo hledání nového velkého narativu se pouští do vyprávění sebe sama a procvičování vlastní imaginace.

  

vystavující: Veronika Olejárová, Darja Lukjanenko, Iryna Drahun, Amélie Tazarourte, Matěj Kos, Markéta Slaná