Výstava Where the Sea Swallowed a Woman prezentuje nejnovější tvorbu Miroslavy Večeřové zahrnující objekty, velkoformátové kresby a video performance inspirované prostředím útesového pobřeží jižní Anglie, kde autorka pravidelně tráví svůj čas. Zkušenost s tamním ekosystémem ji přivedla k úvahám nad vzájemnou koexistencí mezi živými a neživými organismy nacházejícími se v jejím bezprostředním okolí, jako i k materiálům (především minerálům), které často využívá jako základní surovinu pro svou novou tvorbu.

 

Miroslava Večeřová (*1985) absolvovala studium fotografie na Camberwell College of Arts v Londýně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Alexandry Vajd a Hynka Alta. Ve své tvorbě se však neomezuje pouze na fotografii jako svůj výrazový prostředek, naopak pracuje intermediálně. Prostřednictvím jazyka složeného z obrazů, objektů a performance zkoumá vzájemné vazby a spojitosti mezi existencí lidského a nelidského, včetně zvířat, rostlin, minerálů či dosud neznámých entit. V současné době žije a pracuje v Anglii.

 

kurátorka: Anežka Kořínková