Kult Moreny

Obrázky z alternativní historie Československa. Veřejné kremace zasloužilých členů společnosti, státem řízené šíření spiritismu a uctívání pohanských bohů jako metoda potlačení katolicismu, pokrok s využitím tradice, okultistické kroužky v rámci Svazarmu připravující mládež na boj s třídním nepřítelem pomocí zaříkávání a tradičních okultních praktik. Stavění Máje, zřizování posvátných hájů, pálení kostelů. Přízraky, zjevení, halucinace.

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič absolvovali studium na VŠVU v Bratislavě v roce 2011. Mitríková (* 1986) studovala v ateliéru keramiky u Ivica Vidrové a v ateliéru malby u Ivana Csudaia. Demjanovič (* 1985) studoval v ateliéru intermedií u Antona Černého. I když se oba úspěšně věnuje odlišným formám umění, spolu je spojuje společný projekt vypalování pyrografií. Ve svých dílech pracují s několik motivy spojenými s našim geopolitickým prostorem: křesťanské a pohanské tradice, mysticismus, pověrčivost a poverové vyprávění, historie a její mystifikace, veřejné masové společenské události, folklór a folklorizmus, nacionalismus.