Pro Moemi Yamamoto (*1985) jsou sny inspirativní součástí života i druhem útočiště. Výstava připravená pro Bold Gallery představuje letošní absolventku AVU sérií nejnovějších obrazů, které právě z nich vycházejí. I když odrážejí spíš skrytý život podvědomí než bdělé bytí, je možné je pokládat za biografické. Typické je pro ně zvláštní bezčasí, nehybnost a nutkavý pocit odcizení. Ojedinělý vizuální režim kombinuje japonskou paralelní perspektivu a gotizující stylizaci a vede k symbolickému čtení. Přestože malby zachycují sny, jsou to reakce na náš svět a vypovídají o něm víc, než se může zdát. Současně s výstavou vychází i stejnojmenná publikace.

  

kurátor: Radek Wohlmuth