Moon Gallery je výstavní projekt, jehož cílem je prezentace současné generace umělců a umělkyň směrem k co nejširší veřejnosti.

Výstavní prostory jsou součástí libereckého baru Stereo Café, které sídlí v centru Liberce na Papírovém náměstí. Bar je živým místem setkávání zejména mladých lidí. Jedna ze dvou hlavních výstavních ploch je umístěna na fasádě budovy směrem do frekventované ulice, diváky se tak stávají krom návštěvníků baru i náhodní kolemjdoucí. Toto nastavení jde naproti našemu záměru přinášet do veřejného života zprávu o kvalitním a inspirativním současném vizuálním umění a obohatit tak i tu část veřejnosti, která se do kontaktu se současným uměním nedostává.

K intervenci nabízíme umělcům a umělkyním dva prostory vymezené kovovými rámy a prostor toalet baru Stereo Café. Kovový rám, který je umístěný na stěně budovy má vnitřní rozměr 200×200 cm, druhý kovový rám umístěný v interiéru Stereo Café má rozměr 200 x 133 cm. Oba kovové rámy jsou podsvícené (barva podsvícení lze zvolit) a je zde možnost připojení k elektrickému proudu. V případě venkovního rámu je nutné počítat s klimatickými vlivy. Možnost výtvarné intervence do prostředí toalet je volná, neměla by ovšem návštěvníkům znesnadňovat možnost tyto prostory využívat.

Výstavní projekt Moon Gallery funguje od 4. 12. 2017 a za dobu své existence hostil několik zajímavých osobností. Název galerie vystihuje výstavní koncept, pro který je určující datum vernisáží. Ty se konají vždy za úplňku a to šestkrát do roka.