Pro diváky, které se nevešli do sálu na lednové promítání jsme připravili druhou projekci obou dílů seriálu. Tentokrát za účasti autora Petra Šprincla a Ivany Slabákové.

✤ Morava, krásná zem I: :Co člověka potěší víc, než pěkná písnička od srdce?, 2015, 30 min

✤ Morava, krásná zem II: Zrození fašismu z ducha fašaňku, 2016, 43 min.

"Co dělat, když je Ďábel poražen moravským katolíkem? Jak zpívat, když se duch fašismu rodí z fašanku? Kam jít, když kolem ve špalíru kráčí krojovaní s napíchnutým uzeným na tyči?
Druhý díl nekonečného seriálu o Moravě s názvem Morava, krásná zem II nabízí ještě temnější sestup do duše Moravy, který je ale opojný jako mírně delirický stav po loku vína a rozžvýkání hroudy matky země.

Vizuálně roztěkaná pouť zaměřená na spodní proudy moravské totožnosti, jejíž ozvěny by nechtěl slyšet ani Friedrich Nietzsche, neboť vínečko a juchání jsou jen skořápkou násilí. Podstata slováctví a pravého slovanství byla sice málem smetena na slovenském zikkuratu, ale chrám moravské kultury a vzdělanosti z produkce AZ kvíz vše zachrání. Snad navěky."
/ text Lukáš Jiřička

/ promítat budem v Černé díře / radostně zveme ❋

// GRAU kolektiv