Zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Martin F. Lešák (Universität Regensburg) na téma Mozaiková výzdoba kostela sv. Cecílie v Římě: Umění a liturgie v 9. století.

 

Na místě původního titulu sv. Cecílie v římském Trastevere nechal papež Paschal I. mezi lety 819–820 vystavit nový kostel. Stěny kněžiště této jednoduché trojlodní baziliky bez galerií či transeptu byly zdobeny mozaikami, z nichž se dodnes dochovala pouze výzdoba konchy. Kardinál Francesco Acquaviva nechal totiž raně středověké mozaiky apsidového oblouku zničit během úprav interiéru ve 20. letech 18. století. Díky kopii této dekorace, kterou v roce 1699 publikoval Giovanni Giustino Ciampini a kresbám Antonia Eclissiho však víme, co na oblouku bylo vyobrazeno. Tato přednáška se bude věnovat vztahu mezi ikonografií této ojedinělé mozaikové výzdoby z 9. století a liturgickými texty, které byly pronášeny v raně středověkém Římě na svátek sv. Cecílie, tedy 22. listopadu. Dotkne se také metodologie zkoumání středověkého monumentálního umění skrze důležité liturgické rituály.

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR