Práce ze sedmdesátých let
Works from the 1970s

kurátoři výstavy: Pavel Švec, Jaromír Novotný