Výstava s řadou akvarelů a animovaných obrázků se zaměřuje na hřbitovy a pohřební rituály v různých částech světa. Co tyto obřady vypovídají o lidech, jejich vztahu k životnímu prostředí, lásce, rodině a také o společenských problémech, které z nich vyplývají?