#topologie_mysli #prostor_mysleni #podivne_atraktory #ja_je_nekdo_jiny
(Dita Malečková z Nových médií FF UK)

~~ prakticky POSLEDNÍ událost v rámci TSF ~~

(18:00) čtení – Tisíc Plošin – Gilles Deleuze
+ Mapa a Teritorium – Michel Houllebecq
+ On exactitude – Jorge Luis Borges
~
~~
~~~
~~~~
~~~~~
~~~~~~
v rámci programu
~~~na vlnách TSF~~~
THEORY~SPECULATION~FICTION 
VÁCLAV JANOŠČÍK

(for ENGLISH see below)

"Speculative fiction: stories whose objective is to explore, to discover, to learn, by means of projection, extrapolation, analogue, hypothesis-and-paper-experimentation, something about the nature of the universe, of man, or 'reality." (Judith Merill)

Něco se stalo. Jako by se před námi najednou vynořily nejenom enviromentální problémy a virtuální prostory, ale take samy objekty, materiály, stejně jako různé subjektivity a nové narativy. Jedním z klíčových momentů tohoto vývoje (nejen v rámci současného umění a filosofie) je specifický vztah mezi vytvářením fikcí a teorií. A možná také mezi filosofií a uměním obecně.

Potřebujeme se zorientovat v množství žánrů, pozic a pojmů (sci-fi, speculative fiction, theory-fiction, speculative realism, philo-fiction …), ale není třeba je definovat, nebo vymezit jeden vůči druhému. Mnohem spíše je třeba porozumět samotné aktivitě či praxi. Co to znamená spekulovat, vytvářet teorie a fikce?

Program připravený pro INI Gallery se pokusí experimentovat s těmito možnostmi. Nejenom serií diskusí a prezentací, ale také vlastním čtením a psaním. Pokusíme vrstvit různé teorie a příběhy, prostory i časy, alternativní přítomnosti či budoucnosti.

“Na tváři lehký žal
Hluboký v srdci smích”