Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem a umělci začne 1. 12. 2021 v 17:00 hodin, následně od 19:00 hodin proběhne vernisáž výstavy.

 

Zahájení a komentované prohlídky proběhnou kvůli zhoršující se situaci s Covid—19 ve speciálním režimu po skupinách. Aktuální podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat, sledujte naše online kanály.

 

Výstavou Narušená rovnováha Revisited otevírá Dům umění Ústí nad Labem novou etapu svého fungování v zrekonstruovaných prostorách na adrese Klíšská 1101/129a.

  

Koncepce výstavního projektu vyrůstá ze vzájemného dialogu historický děl, která byla v roce 1993 prezentována tehdy se etablujícím okruhem ústeckých autorek a autorů na dvou vydáních výstavy Narušená rovnováha v Obecním domě v Praze a v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, a zcela nových projektů mladších umělkyň a umělců narozených v perimetru osmdesátých let dvacátého století, kteří především v době svých vysokoškolských studií měli možnost poznat atmosféru Ústí nad Labem a tento prožitek je nasměroval k rozvoji jejich autentických tvůrčích postojů. Svorníkem takto široce rozkročeného mezigeneračního výstavního konceptu přitom je expozice uměleckých projevů reagujících na určující atmosféru paradigmatické změny a s ní spojených obav, nejistot, disbalancí, ale také angažovaných postojů a zásadních zodpovědných rozhodnutí v téměř třicet let vzdálených obdobích a přirozeně také odlišných společenských kontextech.

  

kurátor: Michal Koleček

vystavující: Jiří Černický, Daniela Dostálková & Linda Dostálková, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Antonín Jirát, Stanislava Karbušická, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Marija Mandić, Ondřej Mikula (Aid Kid), Lucie Nepasická, Richard Nikl, Michaela Thelenová, Ivana Zochová

grafický design: Marek Fanta

  

Výstavní projekt vzniká za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.