Pátý ročník festivalu Neighbourhood Boogie Woogie svým názvem odkazuje k fenoménu antické Agory, veřejnému shromaždišti, místu, které je platformou pro otevřenou diskusi. Domácí i zahraniční umělci ve svých akcích a intervencích reagují na specifický prostor Žižkova, zkoumají stopy mnohdy traumatické historie v urbanismu a architektuře města, ale současně reflektují jeho aktuální proměnu. Projděte se Žižkovem po stopách historie, umění, architektury a politiky.

  

kurátor: Milan Mikuláštík 

  

ve spolupráci: City Surfer Office, INI Project, Nau Gallery, Jan Vítek & hunt kastner

  

https://nbw2019.tumblr.com/ | https://www.facebook.com/NBW20YY/