Klaudie Hlavatá: Někdo jiný

Výstava představí velkoformátovou malbu tvořenou kombinovanou technikou, stejně tak jako menší koláže. Ve svých dílech se Klaudie dlouhodobě věnuje tělesnosti a vnímání vlastního těla: „Ve své práci se zaměřuji na intimitu jednotlivce. Využívám figuru jako nástroj k zobrazení vnitřních a často komplikovaných prožitků ve vztahu k vlastnímu tělu.“ Obrazy tvoří pomocí manipulované fotografie, které používá do svých koláží, některé díly doplňuje malbou, jiné přemalovává a nechává tak vzniknout několika vrstvám. „Využití fotografií – současných nebo ze starých rodinných fotoalb – je pro mě možnost, jak uchopit tělo a jeho vizuální stránku přetvořit do imaginárních figur, které v sobě možná máme nebo si je sami vytváříme,“ říká o procesu vzniku.
Klaudie vystudovala v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU, absolvovala v roce 2018. Výstava potrvá do 31.3. a bude k vidění v otevíracím čase kavárny.
https://klaudie-hlavata.tumblr.com