Výstava Neklidná krása představuje dílo významného představitele české poválečné malby – Stanislava Podhrázského (1920–1999). Svým raným dílem se řadí k radikálním představitelům českého poválečného surrealismu, k jeho blízkým přátelům patřili Zbyněk Sekal, Zdeněk Palcr, Josef Lehoučka, Emila a Mikuláš Medkovi a Miloš Chlupáč. Pozdější autorova tvorba má solitérní povahu a vedle surrealismu pozoruhodně intuitivním způsobem reflektuje formální vzorce i dalších důležitých etap světového výtvarného dědictví (zejm. italské renesance a manýrismu). Vedle trvale přítomné znepokojivosti ji charakterizuje spontaneita, formální svrchovanost a velké lyrické hodnoty. Důkladná retrospektiva v Domě U Kamenného zvonu spolu s vydáním monografie (Arbor Vitae) má přispět k hlubší definici této osobnosti a odpovídajícím způsobem zhodnotit Podhrázského celoživotní tvorbu.

Lektorské prohlídky: út 26. 11., 17. 12. v 16.30
Kurátorská prohlídka s Marií Klimešovou: út 12. 11. v 17.00

Vstupné 120 / 60 Kč