Umělecký kolektiv Nephro Studio založili Lena Luga a Denis Baštuga v roce 2020. Jako jednotlivci vzešli z různorodých kreativních sfér, jako kolektiv postupně vynalézají specifickou podobu vizuálního vyjádření, která se nachází mezi volným uměním, módní fotografií a pohyblivým obrazem. Fungují jako platforma pro performery a výtvarníky z různých prostředí a základem jejich tvorby je interdisciplinarita a spolupráce. Mezi jejich výchozí témata patří zobrazení přírody a lidské tělesnosti a jejich digitální postprodukce. Vznikají tak poetické, někdy až surrealismem ovlivněné kompozice, které se odehrávají na hranici přirozeného a virtuálního. Jejich díla jsou zabydleny těly, charaktery a věcmi, které působí jako vypravěči asociativních vizuálních příběhů.

  

Denis Baštuga (*1994, Púchov) momentálně studuje v Ateliéru malby 2 u Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se inspiruje psychologickými teoriemi, tekutostí pohlaví a rozmanitostmi vlastností těla. Jeho procesuální tvorba kombinuje malbu, performance a sochařské experimentování s atributy surrealistické estetiky.

  

Lena Luga (*1985, Košice) je fotografka a umělkyně. Studovala na Technické univerzitě v Košicích v Ateliéru súčasného umenia pod vedením doc. Adama Szentpéteryho (2008–2014). Ve své fotografické tvorbě se soustředí na průniky módní fotografie a volného umění.

  

spolupráce: Adam Michálek, Arleta Jánská

kurátor: František Fekete