Výstava (Ne)stálost. Dotyky a otisky ukryté v papíru představuje tři výrazné umělecké osobnosti, které propojuje nejen dlouhodobý zájem o témata přírodní krajiny, ale také hlubší, filozoficky poučený přístup k tomuto „klasickému“ výtvarnému námětu. Pro každého z těchto tří umělců představuje krajina určitou reflexi vlastních niterných prožitků nebo fyziologického nastavení. Krajinu zaznamenávají buď v její někdy až metafyzické celistvosti nebo v klíčových detailech a přírodních fragmentech, ztvrzujících její univerzální sílu, pevně daný rytmus a energii neustálých proměn a růstu. Ani jeden z umělců proto neusiluje o vizuální zachycení realistické krajiny nebo určitého konkrétního krajinného výseku. Zásadní je zde myšlenka výrazně abstrahované vize krajiny, redukované na svou vnitřní prapodstatu.

  

vystavující: Eva Vápenková, Milan Starý, Pavel Trnka

kurátorka: Petra Polláková