Výstava (Ne)viditelné vzory věnovaná tvorbě Kristýny a Marka Mildeových a Petry Gupta Valentové představuje výběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu.
Zatímco Mildeovi sledují fenomén zvláštního druhu moderního člověka,
kterého pojmenovali Homo Interius, jedince, jenž tráví většinu svého
života v bublině uvnitř bílé krychle separován od vlivu okolí, pasivně, s
ryze interiérovým postojem ke světu, Gupta Valentová nedávno založila
značku IM.PRINTED zaměřenou na techniku indického dřevotisku a českého
modrotisku. Stojí též za projektem BBs – Bagru Bhabhis reprezentující
dezény a metráže od tiskařek z Bagru. Autorce však v žádném případě
nejde jen o samotné výrobky, ale především o aktivní příspěvek k
aktuálnímu tématu udržitelné spolupráce s řemeslníky z třetího světa,
kteří by se měli stávat skutečnými vlastníky své práce, nikoliv jen
jejími dodavateli.