Lukáš Machalický, Robert Šalanda, Přebíháš, když jsi v řadě?

Skupinová výstava nabízí prostřednictvím práce bývalých studentů profesorky Adély Matasové vhled do směřování současného českého umění. Zároveň tvoří třetí – a poslední díl – v cyklu výstav. První z nich se odehrála v roce 2014 v pražském DOXu pod názvem „Zóna pohybu“, na jaře letošního roku navázala v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech výstava „Teorie chlupatého míče“. A třetí díl z cyklu se pod názvem „Nevratný posun“ odehraje v Brně, v Domu pánů z Kunštátu.

Dlouholeté pedagogické působení Adély Matasové ve výtvarných ateliérech konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni položilo základ novomediální a intermediální praxe v lokálním uměleckém kontextu. Její osobitá vize formovala řadu výrazných osobností českého umění napříč několika generacemi. Setkání s Adélou Matasovou způsobilo nevratný posun v životech lidí, kteří prošli jejím ateliérem, mělo nevratný vliv na šíři uvažování a koncipování jejich vlastní tvorby; zároveň šlo o nevratný posun v rovině osobních vztahů, které se mezi Matasovou a jejími studenty rozvinuly, a v neposlední řadě o vazby, které vznikly mezi studenty navzájem. Výstava se stává jakousi prostorovou mapou této komplikované změti vazeb a je hravou reflexí pevné pracovní i osobní vazby.