NEW HORIZONS, Kvalitář

Galerie Kvalitář se přes letní sezónu věnuje salonnímu konceptu expozic, tedy výběru z autorů, které galerie zastupuje. Nyní představujeme formy výtvarného umění a autory, na které se bude naše galerie soustředit v budoucnosti. Ve sfé- ře privátních galerií není médium fotografie a sochy uceleně probádanou oblastí, což vytváří skvělou možnost obě tyto disciplíny podrobit dlouhodobému zkoumání. Každý z vystavených autorů představuje pro galerii Kvalitář pomyslný nový horizont a vysoký potenciál budoucí výstavní činnosti. New Horizons je planetární sonda jejíž primární cíl je průzkum doposud nezmapovaným územím sluneční soustavy. První významný milník během cesty byl průlet okolo Jupitera a jeho galileovských měsíců, kde se sondě podařilo zachytit doposud dech beroucí snímky. Hlavní cíl její mise bylo fotograficky zmapovat trpasličí planetu Pluto a její měsíc Charón. Doposud platilo za obecnou představu, že je Pluto geologicky mrtvou planetou, New Horizons však dokázala pravý opak.

JAKUB BERDYCH KARPELIS Roztavený kámen / kontrast mezi surovou matérií a jemností myšlenky / sebereflexivní satira / reinterpretace obyčejnosti / hořící krajina / rozbití zažitého / …

IVAN PINKAVA Tichost ukrytá v profánním tvaru / zátiší podmíněné horizontální linií / kompoziční cvičení / postavy zakoušející bolestné poznání / zažít mystérium / světlo / skrytá vertikalita v motivu pádu / hloubka zaznamenaného / …

TOMÁŠ MEDEK Mikrokosmos pohlcující makrokosmos / skelet říká více než tvar sám / bronz jako ten nejluxusnější oděv / co se děje uvnitř víru / zrnko – atom – paprika / opakování v přírodě není návratem stejného / uroboros / …

ONDŘEJ PŘIBYL Indexikální otisk / tvář vtisknutá do kovu / přesný čas / kontemplace uvnitř linie / projekce stínu / vztah mezi obecným a zvláštním může být i vztahem mezi společným a jednotlivým / světlá komora a kresba světlem / rozkrytí / …