Toyen, Zástěna, 1966, Musée d´art moderne de la ville de Paris

Malířka Toyen a básník Jindřich Heisler společně působili ve Skupině surrealistů ČSR. Během nacistické okupace skrývala Toyen Heislera ve svém bytě v pražské Krásově ulici a po válce v roce 1947 se společně rozhodli odejít do Paříže ⁠–⁠ odkud se ani jeden z nich nevrátil. V centru zájmu přednášky literární historičky Anny Smékalové se ocitá dialog mezi imaginativním světem obrazů a kreseb Toyen a poetikou dobových básní Jindřicha Heislera. Podstatou není rozhodnout, jaké dílo stálo na počátku dialogu, ale zájem o vnitřní rezonanci obou uměleckých poetik. Jako přiléhavou ukázku volíme interpretaci básně Jindřicha Heislera s názvem Toyen a obrazu Mýtus světla od Toyen. Příběh jednoho obrazu a jedné básně.

 

V přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

 

Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.

 

Cena: zdarma

Doba trvání: cca 70 min.

 

K přednášce se připojíte na facebooku NGP.