Adolf Hoffmeister, Ten-Ta-Toyen

Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) je nepochybně nejznámější ⁠–⁠ a rovněž nejdražší ⁠–⁠ českou umělkyní 20. století. Její život a dílo přesto nadále vyvolává mnoho otazníků a opakovaně se stává předmětem interpretačních a také ideových (a ideologických) sporů. Přednáška historičky umění, kurátorky a umělecké kritičky Martiny Pachmanové, která působí na Katedře teorie a dějin umění pražské UMRUM, se pokouší ozřejmit roli umělkyně v meziválečném avantgardním hnutí, její ambivalentní vztah k dobovému feminismu a na základě analýzy vybraných děl, včetně konvolutu erotických kreseb z dvacátých a třicátých let, ukázat na její radikální pojetí ženské identity vymaňující se z binárních genderových schémat. 

 

V přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

 

Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.

 

Cena: zdarma

Doba trvání: cca 70 min. 

k přednášce se připojíta na facebooku NGP