Toyen, Zástěna, 1966, Musée d´art moderne de la ville de Paris

Od dubna 1947 do října 1969 se Toyen, již trvale usazená v Paříži, prakticky každý den (a občas i několikrát denně) scházela se surrealisty a zapojovala se do projektů, výstav, her, kolektivních prohlášení a publikací pařížské surrealistické skupiny soustředěné okolo André Bretona.

 

Jak politické, morální i umělecké postoje surrealistů a nová témata, která v jejich kruzích začala rezonovat po druhé světové válce, ovlivnily její dílo? A jakou odezvu měla naopak práce Toyen v dílech mladé generace surrealistických básníků a malířů v tehdejší Paříži?

 

Na tyto otázky odpoví režisér, básník a esejista Bertrand Schmitt, který je členem Pařížské skupiny surrealistického hnutí a České a slovenské surrealistické skupiny. Ve své přednášce se zaměří na významná díla a zásadní momenty v životě i tvorbě Toyen během jejího francouzského pobytu v 50. a 60. letech 20. století. Přednáška proběhne ve francouzském jazyce s českými titulky. Moderovat ji bude Markéta Ježková.

 

V přednáškovém cyklu k výstavě NGP – Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

 

Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.

 

Cena: zdarma

Doba trvání: cca 70 min.

 

K přednášce se připojíte na facebooku NGP