Krátké komentáře k expozici 1930–současnost České moderní umění v rámci programu NGP 224

 

14.30 Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová & EXPO 58 v Bruselu s historičkou umění Jitkou Šosovou

15.00 Ateliér Zbyňka Sekala s historičkou umění Jitkou Šosovou

 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 15–30 min. / Místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 2. patře