Nikola Brabcová: Leknínový čaj

Nikola Brabcová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. Ve své tvorbě se zabývá vrstvením obrazů a vytvářením instalací, ve kterých jsou vztahy mezi jednotlivými obrazy a objekty důležitější, než samostatné artefakty. Jejich motivem jsou většinou tvary vycházející z přírody, které se rozpadají v abstraktní formy a nové situace. Na výstavě v Galerii Jelení budou křehké objekty z přírodních materiálů, jako je nepálená hlína, dávány do souvislostí se současnými teoriemi o vlastnostech nových médií a technologií, které nám pomáhají poznávat svět stejně výrazně, jako nám zároveň zakrývají hlubší podstatu věcí.