Úvodní část třídílného projektu studentky FaVU v Brně.

Marie Štindlová ve svých instalacích buduje atmosféry prostřednictvím textů, staveb, videí i obrazů. Nesnaží se o přímé navedení diváka, dává mu směrovky, nechává prostor pro vlastní výklady. V tomto případě se jedná o instalaci využívající materiály vzniklé za autorčina studijního pobytu v Japonsku. Vizuálni úvaha o cestování jakožto specifické situace prožívání prostoru a času.

Kurátorka: Sára Davidová