Třetím výstavním počinem Galerijní Laboratoře v roce 2018 je prezentace autorské dvojice. Vizuální umělkyně a návrhářka  Nongkran Panmongkol žije a  pracuje ve Stockholmu a v Thajsku. Ve své tvorbě se zabývá sociální tématikou a vztahem lokální a globální kulturní identity. Lexa Peroutka, vizuální umělec a kurátor, který  se neustále pohybuje mezi Českou republikou a Švédskem, ve své   umělecké i kurátorské práci  akcentuje sociální a politická témata ve vztahu k současné společnosti. Jeho tvorbu lze vnímat v kontextu uměleckého aktivismu či tvůrčích postupů vycházejících z new genre public artu.  Oba umělci už spolu spolupracují přes deset let, součástí jejich širšího profesního zájmu je i přesah směrem ke kurátorským projektům  mezi  Českem a Švédskem. Pro oba autory je  zásadní proces reflexe společnosti a pnutí odehrávající se jakoby pod povrchem společenského mechanismu ve vztahu k dnešnímu globalizovanému světu.  Často používají strategie pracujících s hybridními formami  uměleckých medií. Uměleckými výstupy jsou mnohdy sochařské nebo multimediální instalace fungující jako průzkum „společenského pole“, prostřednictvím kterého  si často  kladou otázku: Zda je možné chování společnosti  předvídat, manipulovat či libovolně modelovat dle konkrétního cíle?   Site-specifik instalace nazvaná NOFUTURE spočívá v autorské intervenci do podpalubí galerijní lodi a lze ji vnímat jako reflexi procesu komunikace, která může, ale také nemusí probíhat v kontextu kulturně či historicky podmíněných předsudků často nevědomě zpřítomňujících kolektivní  traumata a odcizení.

Kurátor: Matouš Karel Zavadil