gravitace

Výstava Moniky Žákové Nová gravitace II. volně navazuje na autorčinu samostatnou loňskou prezentaci v galerii Industra v Brně. Umělkyně se i tentokrát nechává vést logikou zpracovávaných materiálů a samotného výstavního prostoru. Vzniká tak nová série objektů z pozinkovaných a ocelových plechů, které budou vystaveny po boku papírových koláží a modelů, jež vznikají často spontánně až náhodně a umožňují tak umělkyni překračovat zažitá schémata vlastní tvorby.

Na strukturálně odlišné materiály – kov a papír, se Monika Žáková snaží uplatňovat podobné pracovní postupy – ohýbání, skládání, prolamování, roztahování a stlačování, a to při respektování jejich konkrétních vlastností, jako je váha, výška, tloušťka a hustota, odraz či absorpce světla apod. Ve výsledku se oba materiály stávají pouhým okem nerozlišitelnými.

„Na rozdíl od minimalistů, kteří používají průmyslové materiály a prefabrikáty, aby demonstrovali skrze svá díla anonymitu, je mým referenčním bodem naopak ruční práce, která v sobě nese nedokonalost a časovou náročnost procesu. Zkoumám prostředky, kterými jsou tělesné vyjádření a informace zakotveny v materiálu. V této souvislost se také zabývám otázkou vztahu času k uměleckému dílu a probíhajícím procesům. Materiály často vyjadřují lidské a historické pojmy rozkladu a rozpadu, které jsou vlastností samotné přítomnosti a existence. Je to možnost jak zaznamenat, zachytit abstraktní pojem času a zhmotnit jeho podobu,“ charakterizuje své tvůrčí intence sama autorka.

Kurátorkou je Tereza Jindrová.