Zveme na výstavu Obrazy Písma Svatého. Ikony ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR ve Window Gallery ÚDU.

  

Sbírka ikon Ústavu dějin umění AV ČR čítá celkem 84 kusů a pochází z pozůstalosti tzv. Kondakovova ústavu. Vysoce renomovaný vědecký ústav, zaměřený zejména na výzkum byzantského, ruského a východoevropského umění a umění okolních oblastí, působil v Praze ve druhé čtvrtině 20. století, v období mezi dvěma světovými válkami. Drobná výstava přestavuje výběr z nevystavených a tak veřejnosti běžně nepřístupných ikon. Pro dosažení co nejautentičtějšího zážitku prezentujeme ikony formou fotoreprodukcí ve skutečné velikosti. Představený soubor je rozdělen na dvě části. První část výstavy zahrnuje postbyzatské ikony z oblasti Řecka a Itálie z období 15.–17. století, druhá ikony ruské, které vznikaly od 15. století až do přelomu 18. a 19. století.

 

Ikona, z řeckého eikón – obraz, podoba, je náboženský obraz ortodoxního křesťanství. Není jen uměleckým dílem, ale i samotným předmětem kultu. Známý je výrok byzantského teologa 4. století Basila Velikého, že ten kdo líbá obraz Krista, jakoby líbal Krista samotného. Charakteristickým znakem ikon je také mnohdy velmi bohatý nápisový doprovod. Ikona je vlastně přepisem Písma, malíř ji nemaluje ale „píše“.

 

Výstava je věnována památce Jiřího Roháčka († 24. června 2023), který ji spolu s Helenou Dáňovou připravil. K výstavě vychází drobná publikace v českém a anglickém jazyce. Vstup je volný z ulice na Perštýně a Husova 24 hodin denně.