Odcizení podle slovníku

Vystavující umělci: David Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Anna Hulačová, Martin Kohout, Alena Kotzmannová, Martin Krupa, Jaromír Novotný, Tomáš Pekárek, Jiří Pojsl, Johana Pošová, Robin Seidl, Josef Schorm, Tomáš Svoboda, Patrik Vanický

 

Koncepce výstavy Odcizení podle slovníku je postavena na slovníkovém výkladu pojmu odcizení. Tento pojem se ukázal být klíčový v reflexi dnešní společnosti. Výstava se snaží ilustrovat všechny významy slova odcizení vybranými díly. Cílem projektu je probudit v návštěvníkovi zájem prozkoumat význam slova, které nese mnoho odkazů, – zamyslet se nad vlastním životem, nad vlastním odcizením. Jednou z inspirací je i prostor samotné Galerie Emila Filly, který dříve sloužil jako tovární budova Severočeské Armaturky a dnes je využíván jako galerie.

 

Kurátoři výstavy: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Aneta Krutská, Anna Zemanová
Výstava je výsledkem společné práce studentek prvního ročníku studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Vernisáž: 11/04/2018 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Otevírací doba: út–pá 10–18 hodin, so 13–17 hodin

Kontakt: info@gef.cz; www.gef.cz