bytová galerie vás srdečně zve na vernisáž
in-room gallery cordially invites you to the opening

vlastní nápoje nevadí
byob friendly