Výstava Oko/Ucho je umělecká studie probíhajících proměn lidského vnímání reality. Zajímá nás evoluce lidských smyslů a myšlení, zejména přechod od moderního způsobu vnímání reality (oko) k méně evidentnímu kanálu (ucho), který se stává symbolem sjednocení pěti smyslů v jednom. Ucho, které umožňuje simultánně přijímat multi-podněty, je symbolem transformace vnímání světa a také otevření se vůči mezidruhové komunikaci i úvahám o tom, čím je naše percepce podmíněna a ovlivňována.

  

Zejména nás zajímá aktivace parasympatického nervového systému, tedy toho, který zpomaluje organismus, pomáhá navodit uvolnění a relaxaci. Dech se prohlubuje a prodlužuje. Můžeme najít klid a naplnění. Snáze dosahujeme stavu rovnováhy, důvěry a vstřícnosti k sobě samým i těm, kteří nás obklopují. Opakem parasympatiku je komplementární sympatický nervový systém, který ve zkratce odpovídá za tři základní reakce organismu, jež nás nutí jednat, neboli: bojuj, uteč, zmrzni (z angl. fight, flight, freeze). Nechceme vyřadit jeden ve prospěch druhého, to by ani nebylo možné. Chceme vytvořit místo, kde dopřejeme úlevu našim myslím, které následně vyšlou do našich těl signály, že jsou v bezpečí a mohou se otevřít jednání být tady a teď. Práce představené na výstavě se nám budou snažit umožnit zažívat stavy uvolnění, v nichž je snazší smyslově vnímat přes, mimo, mezi a odnaučovat se dnešní automatickou lidskou perspektivu, která je silně svázaná s exploatací toho, co je mimo nás, mimo „já“, ve prospěch perspektivy jiné: milé, vstřícné, naplněné, bezpečné. Možná, že neexistují slova, která by ji mohla adekvátně popsat, určitě je však možné ji prožít.

 

Kurátoři: Iza Kaszyńska (PL), Piotr Sikora

 

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury a Magistrátu města Pardubic.

 

Partneři: OFFCITY, Alliance Française de Pardubice, Dom Kultury Kino

Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap, Artyčok