Svou prací se Oliver Laric snaží analyzovat tvůřčí potenciál kopie, pirátské kopie, remixu a zkoumá jejich roli v utváření historických i současných kultur obrazu. Tento proces je těsně spjat s jeho intuitivním, osobitým druhem osvěty, kterou prezentuje skrze pokračující série výkladových videí podobných fuze (Verze, 2009-současnost) a dále propracovává prostřednictvím apropriovaných objektů, videí a soch. Všechny jeho práce jsou silně konceptuálně vrstvené a k jejich zhotovení Laric často využívá utajené, technologicky důmyslné postupy. Překlenujíc rozhraní mezi minulostí a přítomností, mezi původním a nepůvodním, originálem a jeho následným odrazem a rekonfigurací, Laricova práce boří kategorie a zastírá hranice způsobem, který zpochybňuje jejich vlastní existenci.