Nová výstava Ondřeje Vyhnánka (*1983), jednoho z nejvýraznějších českých autorů s kořeny v graffiti, ironicky polemizuje se zavedeným rčením, že nic není černobílé. Jeho cyklus obrazů a glazované keramiky vytvořený speciálně pro Dětskou galerii Lapidárium se snaží ukázat, že černobílé – respektive černé, nebo bílé je naopak všechno.

  

On sám při tom někdy až brutálně upřímným způsobem konfrontuje svou odlehčenou kresbu a motivy inspirované popkulturní estetikou s tvrdou realitou všedního dne. Do jeho zhuštěných kompozic tak nenápadně pronikají i témata kvality života, stárnutí, nebo inflace. Výsledkem ovšem nemusí být – jak by se mohlo zdát – výhradně bezbřehý pesimismus, spíš pravý opak, tedy snaha o nadhled a zamyšlení, díky němuž se může člověk naučit třeba právě přesněji rozlišovat to, co je černé, co bílé, a podle toho se pak i chovat.

  

kurátor: Radek Wohlmuth

  

Více informací o výstavě a doprovodných programech zde.