Letošní jaro bylo pro nás všechny vskutku nezapomenutelné. Pandemie nás přiměla zastavit, zamyslet se, a zasáhla chod soukolí celé Země. Narušen byl i systém vzdělávání. Výuka probíhala online a veřejností tradičně velice oblíbená výstava klauzurních a semestrálních prací ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara byla s ohledem na nejistou situaci a zdraví nás všech zrušena. Výběr těch nejlepších prací se přenesl do světa virtuálního, kam může veřejnost, příznivci umění či zájemci o studium na naší fakultě nahlédnout pomocí webových stránek Sutnarky.

 

Studenti a pedagogové se museli vypořádat s úskalími distanční výuky, neboť od vyhlášení nouzového stavu měli vstup do prostor budovy Sutnarky z důvodu zamezení šíření koronaviru zakázaný. Znevýhodněni byli tedy ti, kteří ke své tvorbě potřebují dílny – designéři, sochaři, šperkaři, keramici… Klauzurní a semestrální práce odevzdávali ve formě elektronického portfolia od 15. 5. do 1. 6. 2020 a jejich samotné hodnocení probíhalo také pomocí prostředků umožňujících jednání na dálku v termínu 2. 6. – 8. 6. 2020. Klauzura tak v tomto pandemickém období plně dosáhla svého původního významu. Slovo klauzura totiž pochází ze středověku a znamená uzavřený prostor. Původně tedy znamenalo práci, kterou dělají studenti v uzavřeném prostoru bez jakýchkoliv pomůcek.

 

Do virtuálního světa prací studentů bakalářských ateliérů vstoupíte zde.

 

Do virtuálního světa prací studentů navazujících magisterských ateliérů vstoupíte zde