Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrhy a realizaci krátkodobých výstavních projektů na rok 2021 pro nové výstavní plochy na Vltavské.

 

Program hlavního města Prahy Umění pro město pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace a krátkodobé umělecké intervence. Jedním z projektů krátkodobých instalací ve veřejném prostoru Prahy je i plánovaná venkovní galerie na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská. Kaskádovité terasy v nejbližších letech ustoupí novému urbanistickému řešení území Bubnů, které počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Dnes je toto území málo využívané, zapomenuté a neudržované. Do doby rekonstrukce poskytne Dopravní podnik prostor projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty.

 

Pro experimentální nultý termín této venkovní galerie se Galerie hlavního města Prahy rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona. Výstava má jednoduché a čitelné téma, Lidé z Vltavské. Je to zároveň reakce na letošní pandemii, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií. Výstava končí 25. 3. 2021.

 

KOMU JE VÝZVA URČENA:

Kurátorkám a kurátorům, umělkyním a umělcům, kurátorským a uměleckým skupinám

Výzva je neanonymní a otevřená všem.

 

Své návrhy, vyplněné přihlášky a povinné přílohy zasílejte do 3. 3. 2020 (do 24.00 hodin) na adresu: umenipromesto@ghmp.cz 

 

Více informací o náležitostech přihlášky, přílohách, technických parametrech a dalším, naleznete na: www.ghmp.cz v sekci Veřejné zakázky a výzvy nebo na www.umenipromesto.eu.