ArteActa, recenzovaný časopis pro umělecký výzkum přechází z tištěné do online podoby. Výsledky uměleckého výzkumu lze nyní publikovat v plně multimediální podobě (text, hypertext, foto, video, audio). 

 

Doporučený rozsah příspěvků: 15 ns 

Uzávěrky pro zasílání příspěvků:

(v češtině, slovenštině nebo angličtině)

31. 1. 2023 (pro publikaci v podzimním čísle 2023)

30. 9. 2023 (pro publikaci v jarním čísle 2024)

  

Informace o open callu na této události

 

www.arteacta.cz