Kolektiv Galerie 35M2 vyhlašuje open call na druhý ročník mezinárodní letní školy na téma Jedinec a společnost. Akce se bude konat 7.–10. 8. v prostorách galerie na pražském Žižkově.

 

Výzva je adresována všem profesionálům a profesionálkám působícím na poli současného umění – kurátorstvu, teoretikům, umělectvu, kulturním pracovnicím a přidruženým disciplínám – z České republiky i zahraničí. Kurátorkami programu jsou Anežka Januschka Kořínková a Tea Záchová.

 

Připravovaná edice letní školy je součástí víceletého programového cyklu galerie, který zastřešuje termín Vnímavost. Ten tým galerie chápe jako schopnost citlivě se vztahovat k světu kolem nás. Čtyřdenní program letošní edice letní školy zkoumá naší pozici jednotlivce v neustále se měnícím světě a ptá se, jakou roli můžeme sehrát ve formování budoucích scénářů naší společnosti a našeho fungování z feministické perspektivy. Pozornost v programu zaměřujeme na tématiku ženských domovů a feministické praxi výstavních institucí. Program letní školy se skládá z přednášek, artist talků, tělesného workshopu, kritického čtení, návštěv galerií a denního výletu do Galerie sam83 v České Bříze.

 

Formulář pro přihlášení zde. Deadline přihlášek: 31. května 2024. Máš nějaké otázky? Kontaktuj nás na galerie35m2@gmail.com.

 

Účastnický poplatek zahrnuje jídlo, občerstvení a částečně přispívá na program letní školy (pokud máš zájem se zúčastnit, ale nemůžeš si dovolit zaplatit poplatek, napiš nám na email výše). Účastnictvo si hradí samo náklady spojené s cestou a ubytováním.

 

Program letní školy se uskuteční v angličtině.