Jak může fotografie, která zjevně nezobrazuje nic příznačného, říci něco podstatného o světě, který obývá? Jak může fotografie, která reprezentuje, avšak nezobrazuje danou situaci vypovídat něco o její dějinném ukotvení? Tato přednáška se bude snažit nastínit odpovědi na politické aspekty fotografie na příkladu snímků vytvořených bez použití kamery mezi 30. léty 19. století a současností. Bezkamerová fotografie je ze současného pohledu vlastně vždy politickou: její optická a fotochemická pravidla jsou založena na zpochybňování a přehodnocování zažitých a politicky ustálených hodnot. Její vytváření navrací fotografii ze světa globálního kapitalismu, bezbřehé ekonomie a masového vykořisťování zpět do sféry unikátního, ručně provozovaného řemesla. Avšak ani tyto fotografie nejsou nevinné – jejich obraz je založen na procesech toxických, radioaktivních, enigmatických, násilných a obecně nebezpečných. Nelze je ani považovat „abstraktní“. Tato přednáška se pokusí osvětlit, jak bezkamerové fotografie nově definují povahu fotorealismu a jak mohou zaujímat roli politického aktéra.

Profesor Geoffrey Batchen vyučuje dějiny umění na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandě, specializuje se na historii fotografie. Je mimo jiné autorem knih Each Wild Idea: Writing, Photography, History (2001), Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), William Henry Fox Talbot (2008), What of Shoes? Van Gogh and Art History (2009), Suspending Time: Life, Photography, Death (2010) a More Wild Ideas (2015). Editoval sborníky Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes’s Camera Lucida (2009), je spolueditorem Picturing Atrocity: Photography in Crisis (2012). V dubnu tohoto roku bude zahájena jeho výstava Emanations: The Art of the Cameraless Photograph (Govett-Brewster Gallery, New Plymouth), při této příležitosti vyjde i stejnojmenná kniha v nakladatelství Prestel.

FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je v angličtině.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.