Latinské sousloví Orbis pictus,[1] užité v názvu výstavy, pro mě znamená určitou deformaci vnímání zprostředkovanou výtvarným uměním. Samozřejmě existují případy, kdy tomu tak není, ale při ideálních podmínkách by měla tato definice platit. Berme tedy svět za naše zorné pole – čím budou umělecká díla kvalitnější, tím zajímavější a bohatší se nám bude pohled skrze ně jevit.
Šedesáti stupňová výseč našeho zorného pole je šestinou celku. Tento celek se snažíme složit z šesti rozdílných názorů na realitu, z vysoce individualizovaných uměleckých přístupů. Spojujícím prvkem je spíše obdobný způsob myšlení, než výtvarný výraz či jednotné téma. Prezentovaní autoři, kteří patří k předním osobnostem současné umělecké scény, aktualizují v různých polohách tradici klasického malířství. Odstíny realistických tendencí, přes stylizovanou kresbu až ke konceptuálnímu užití malby navozují pocit fascinujícího kaleidoskopu, který svědčí o komplexnosti předkládaných sdělení. „Squatové“ prostředí Trafačky ovlivnilo můj kurátorský výběr děl, a tak může výstava „Orbis pictus 6 x 60°“ vyznívat v nebývale otevřeném stylu, v němž se syrovost mísí s nečekanou jemností.
Kurátorka: Rea Michalová