Galerie Kurzor a CSU Praha vás srdečně zvou na vernisáž výstavy Umíráme, jak žijeme umělkyně Oreet Ashery (UK) v Galerii Kurzor. V Galerii Jelení bude současně probíhat vernisáž výstavy Barbory Švehlákové Místo slepého oka.

Smrt vystupuje v tradičních moralitách jako jediná spravedlivá záležitost v lidském životě. Držitelka Ceny Dereka Jarmana, Oreet Ashery (UK), si to ale nemyslí. Se specifickou citlivostí pro otázky genderu, feminismu a migrační politiky a pro popkulturní aspekty, estetiku a absurditu, se od roku 2016 zabývá politikou umírání a smrti v dnešní digitální kultuře a společnosti, která se ocitla na pokraji multikrize, a věří, že způsob našeho umírání je amplifikovaným odrazem způsobu našeho života a sociálního statusu.

 

kurátorka Edith Jeřábková