Zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednesou Michaela Pejčochová (NGP) a Tomáš Winter (ÚDU AV ČR) na téma Orel rozsápe orla. Emil Filla, čínské umění a totalitní přízraky.

 

Pozdní poválečná tvorba Emila Filly (1882–1953) byla v minulosti přijímána rozpačitě. V kontextu vývoje českého moderního umění představovala jakousi anomálii, s níž se kritici a historici umění nevyrovnávali zrovna snadno. Jedním z jejích podstatných inspiračních zdrojů bylo čínské umění. První část přednášky se zaměří právě na tuto problematiku: popíše okolnosti vzniku a charakter Fillovy jedinečné čínské sbírky, dotkne se jeho interpretací čínského umění i umělcových vlastních prací, které tento vztah odrážejí. Druhá část přednášky bude věnována obecnější otázce, jakou roli sehrál Filla v poválečné době, a to zejména s ohledem na jeho vztah ke změnám, které nastaly s nástupem komunistické totality po roce 1948. Jaký byl jeho poměr k novému režimu a jak se odrážel v jeho vlastních dílech? Můžeme je chápat jako prostředek jeho vzdoru, nebo naopak podvolení se ideologickým požadavkům, kladeným na umělce v rámci programu socialistického realismu?

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR