Přednáška kurátorky Zdenky Klimtové

Cena: zdarma / Doba trvání: 60–75 min. / Místo setkání: 4. patro v prostoru výstavy.

Bez rezervace.