Výstavní projekt zaměřený na umění ve veřejném prostoru vybraných brněnských sídlišť (Juliánov, Lesná, Kohoutovice, Bystrc a Starý Lískovec) mezi lety 1959–1989 představí institucionální souvislosti vzniku uměleckých děl v architektuře a realizace významných brněnských umělců a architektů prezentované v modelech, fotografiích, autorských skicách, plánech a filmových záznamech. Součástí výstavy je konfrontace různých přístupů k urbanistickému řešení vybraných sídlišť a zakomponování uměleckých děl do jejich veřejného prostoru v rámci dobově platné legislativy.

Kurátoři: Jana Kořínková, Marika Kupková, Markéta Žáčková
Doprovodný program: komentované prohlídky v prostoru vybraných sídlišť (Juliánov, Lesná, Kohoutovice), přednášky o architektuře, urbanismu a výtvarné výzdobě zkoumaných lokalit (Martin Maleček, Jana Kořínková, Markéta Žáčková).
Aktuální program a termíny sledujte na www.spkh.cz, http://www.ped.muni.cz/kvv/, www.ffa.vutbr.cz.