Carlos Acevendo: Loutky

Dvě instalace (Diana Menestrey Schwieger: Překážky, Juan Manuel Ramirez: Mikro) a dvě výstavy (Carlos Acevedo: Loutky, Laura Victoria Delgado: Obrazy) vytvořili kolumbijští umělci, kteří aktuálně žijí mimo svoji domovinu. Všichni ve své tvorbě propojují kořeny s přítomností.

Skupinová výstava je součástí programu Přehlídky animovaného filmu v Olomouci (sekce Kolumbijská animace).

Více: http://www.pifpaf.cz/cs/kolumbijska-animace