David Ferrando Giraut & Ryoko Akama_Second Nature

David Ferrando Giraut ve své umělecké tvorbě kombinuje několik témat, jako je hybridizace přírodních prvků, vztah technologie a společensko-politických organizací, napětí mezi reprezentací a zobrazovanou realitou. Ryoko Akama přibližuje ve svých kompozicích estetiku ticha, času a prostoru.

Poté, co video skončí a zvuk ještě chvíli zůstane, by se místnost měla znovu propadnout do hlubin neproniknutelné černoty.

Kurátor: Mark Fell, součást programové sekce Přítomnost, pohyb, proměna 13. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.

Více v rozhovoru: http://www.pifpaf.cz/akama-ferrando-rozhovor